Manevi zararın giderilmesi istemi-

İncelenerek gereği görüşüldü. Dava, manevi zararın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Davacı, 17/3/2004 tarihinde etek almak için Zeytinburnunda kurula ...