Kavramlar
borca itiraz
Alacaklı tarafından itirazın geçici olarak kaldırılması istenmiş olmasına rağmen icra mahkemesince imzanın borçluya ait olduğunun saptanması halinde itirazın «geçici» yerine «kesin olarak kaldırılmasına» karar verilemeyeceği–

Borçlu aleyhine 8.12.1992 tanzim tarihli senede dayalı olarak ilamsız takip yapılmış, borçluya 49 örnek ödeme emri tebliğ olunmuştur. Borçlu süresinde imza ve borca itiraz etmiştir. Bunun üzerine alacaklı 2.10.1998 tarihli dilekçesi ile «imzanın borç ...
Kavramlar
borca itiraz
Aynı doğrultuda