Davalılardan işverene ait işyerinde geçen çalışmalarının tespitine-

Dava, davacının davalı işyerinde 22.03.2009-10.06.2010 tarihleri arasında davalı işyerinde geçen ve Kuruma bildirilmeyen çalışmalarının tespiti istemine ilişkindir.Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 s ...