Birleştirmeye konu davaların bağımsız kimliklerini korudukları ve ayrı ayrı hükme bağlanacakları-

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. Tombuloğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisind ...