Davalının kızı M. Özgüven'in şirket bünyesinde bulunan özel ilköğretim okuluna kaydedildiğini, ancak eğitim ücretinin ödenmediğini, ücretin tahsili için davalı aleyhine başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptaline-

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünül ...