Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle sürekli bakıcı gideri zararından oluşan maddi tazminat istemi-
Destekten yoksun kalma tazminatı istemi-
Trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemi-
Uyuşmazlık, davalı sigorta şirketleri tarafından ZMMS Poliçesi ile teminat altına alınan araçların karıştığı 03.09.2017 tarihli trafik kazası sonucu yaralanıp malul kalan davacı yolcunun uğradığı sürekli iş göremezlik tazminatı ile rapor ücreti talebine ilişkindir...
4. HD. 10.04.2023 T. E: 2021/26684, K: 5122
Uyuşmazlık Hakem Heyetinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile "... talebin teminat kapsamında olduğu ve dosyada mevcut aktüer raporu ile tazminatın usulünce hesaplandığı" gerekçesiyle, davanın kabulüne ve 55.000,00 TL. tazminatın 05.11.2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-
Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle işgöremezlik tazminatı ve manevi tazminat istemi-
Desteğin sevk ve idaresindeki araçla %75 kusuru ile gerçekleştirdiği çift taraflı kazada ölmesi nedeni ile desteğin eşi desteğin aracının ve kazaya karışan diğer aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacılarından destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunduğu ve karşı aracın sigorta şirketi olan davalı ile sulh olunduğu, karşı aracın sürücüsünün %25 oranındaki kusuruna isabet eden tazminat miktarının davacıya ödendiği olayda; davalı sigorta şirketi tarafından düzenlenen poliçenin teminat başlangıç ve bitiş tarihleri 22.02.2016 ile 22.02.2017 tarihleri olup, davalı sigorta şirketinin sorumluluğunun kapsamının ise, poliçenin teminat başlangıç tarihi olan 22.02.2016 tarihinden önce yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları’na göre belirleneceği-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.