22. HD. 14.02.2019 T. E: 2018/11183, K: 3474-
Kıdem, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı alacağının ödetilmesine-
22. HD. 04.02.2019 T. E: 118, K: 2166-
22. HD. 24.10.2018 T. E: 12907, K: 23098-
Feshin geçersizliğine ve işe iadesine-
9. HD. 19.12.2014 T. E: 26671, K: 38733-
Feshin geçersizliğine ve işe iadesine-
Mahkemece, hastane kayıtları ve alt işverenlerle yapılan sözleşmeler üzerinde inceleme yapılarak davacının bu sözleşmeler çerçevesinde çalıştırılıp çalıştırılmadığı, sözleşmede belirtilen işlerin haricinde iş yapıp yapmadığı, gerekirse keşif incelemesi yapılarak araştırılmadan, davalılar arasındaki asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı olup olmadığı dosyaya özgü şekilde tartışılıp gerekçelendirilmeden, kendi içinde çelişkili gerekçe ile davacının ilave tediye alacağının hüküm altına alınmasının hatalı olduğu-
İlave tediye alacağının ödetilmesine-
22. HD. 14.02.2019 T. E: 2018/11194, K: 3485-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.