Tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil ehliyetini kazanırlar.
Mülga Maddeler

 I- Şartları:

EMK. 47- «Hükmi şahısların medeni hakları kullanmaya salahiyeti, kanuna ve nizamnamelerine göre, bu husus için muktazi uzuvlara malik olmalarıyla başlar.»