Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.

Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.

 

 

 

Mülga Maddeler

 B.RET/I- Hakikî ret veya hükmî ret:

1- Ret salâhiyeti:

EMK. 545 - «Kanunî ve mansup mirasçılar, mirası reddebilirler. Mütevefaanın vefatı anında, terekenin borca müstağrak olduğu şâyi veya sabit olursa, miras reddedilmiş olur.»