İcra ve İflâs Dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat dâvaları, ancak idare aleyhine açılabilir. Devletin, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunan görevlilere rücu hakkı saklıdır. Bu dâvalara adliye mahkemelerinde bakılır.