Onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir.

 

Mülga Maddeler

Kazaî rüşt:

EMK. 12-«On beş ikmal eden küçük, kendi rızası ve ana ve babasının muvafakati ile mahkemei asliyece mezun kılınabilinir.Vesayet altına ise, vasi de dinlenir.»