Kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi davasında, ortak maliklerden birinin yargılamanın herhangi bir aşamasında paylaşmanın kat mülkiyeti kurulması yoluyla yapılmasını istemesi durumunda, hakimin taşınmaz mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesine ve payların denkleştirilmek suretiyle bağımsız bölümlerin ortaklara ayrı ayrı özgülenmesine, kat mülkiyetine geçiş şartlarının gerçekleşmemesi halinde ise ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar vermesi gerekeceği-
  • 1
  • 2
  • 3
  • kayıt gösteriliyor