Sigorta şirketinin acentelik sözleşmesi ile acenteye, bireysel emeklilik sistemine ait planların tanıtımı, satış ve bireysel emeklilik sistemine ilişkin diğer aracılık hizmetlerini yerine getirmesi için yetki verildiği anlaşıldığından, sigorta şirketinin acentenin vermiş olduğu zararlardan, acente ile birlikte sorumlu olduğu-

Taraflar arasında görülen davada ... ... 6. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 08/12/2015 tarih ve 2014/543-2015/1028 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı ...Ş. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaş ...