Bir kimsenin, başkasını arazisine bitki dikmesi halinde, “haksız inşaat” hakkındaki MK. 722 vd. maddelerine göre, bu kişinin tescil iste-minde bulunabileceği-

Davacı, 21 parsel sayılı taşınmazın 30-40 yıldır zilyet-liğinde olduğunu, üzerinde kendi yetiştirdiği bağ, incir ve fıstık ağaçları bulunduğunu, tespit sırasında taşınmaz başında olmadıklarından taşınmazın Hazine adına yazıldığını, bu nedenle taşınma ...