Savunma sırasında –mahkemedeki duruşmalarda veya TBMM’deki konuşmalarda– yapılan açıklamaların, sarfedilen sözlerin «savunma amacıyla ve savunma sınır içerisinde kaldığı ölçüde» hukuka uygun sayılacağı ve «kişilik haklarını zedelediği» ileri sürülerek manevi tazminata hükmedilemeyeceği–

Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1994/479 esas sayılı dosyası incelendiğinde, davacının S. G.er A., davalının M. Özkural olduğu ve davalı M.’in avukat olarak katıldığı bir tazminat davası sırasında, «davacının hukuki ehliyete ehil olup olmadığı ...
Aynı doğrultuda