Savunma sırasında –mahkemedeki duruşmalarda veya TBMM’deki konuşmalarda– yapılan açıklamaların, sarfedilen sözlerin «savunma amacıyla ve savunma sınır içerisinde kaldığı ölçüde» hukuka uygun sayılacağı ve «kişilik haklarını zedelediği» ileri sürülerek manevi tazminata hükmedilemeyeceği–

Davacı avukatı, «1961 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi eliyle ihraç edilen arpanın satışında yolsuzluklar yapıldığı iddiasiyle eski Ticaret Bakanı olan davalı hakkında Meclis soruşturması açılması isteğiyle S.tör Macit Zeren ve Millet Vekili N. Ş. tar ...
Aynı doğrultuda