Davada kendisini vekille temsil ettiren Tapu Müdürlüğü hakkında vekalet ücreti yönünden olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekeceği-

Dava, tapu kaydında düzeltim isteğine ilişkin olup; 17.8.2013 tarih ve 28738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Tapu Sicili Tüzüğü'nün yürürlüğü zamanında 09.07.2014 tarihinde açılmıştır. Mahkemece, “...istenen düzeltme için öncelikle Tapu İda ...
Aynı doğrultuda