Orman kadastrosuna itiraz davası-

Taraflar arasındaki davadan dolayı, bozma üzerine direnme yoluyla; Urla Kadastro Mahkemesi'nden verilen 22.10.2012 gün ve 2012/1 E. 2012/8 K.sayılı kararın bozulmasını kapsayan ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan çıkan 29.01.2014 gün ve 2013/20-468 E ...