Arsa niteliğinde olan dava konusu taşınmazda ecrimisil bedelinin hesabında; "mevcut hali" ile kiraya verilmesi halinde belirlenecek ecrimisil bedelinin esas alınmasının gerekeceği-

Taraflar arasındaki “ecrimisil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gölcük Asliye 1.Hukuk Mahkemesi’nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 25.04.2012 gün ve 2011/219 E., 2012/223 K. sayılı kararın incelenmesi davalı Kocaeli Büyükşehir Bele ...