İflasa neden olan borç yönünden müflis şirketin olumsuz tespit davası açamayacağı–

İflas davası, sonuçları yönünden kendine özgü bir dava türüdür. İflas hükmü, yalnız bu davanın yanlarıyla değil, müflisin öbür alacak ve hatta borçlularının hukukunu çok yakından ilgilendirir. Bu nedenle iflas, gerek tüm alacaklılar, gerekse borçlunu ...