3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 4/1.maddesi uyarınca her mahalle bir çalışma alanı olarak kabul edildiğinden, 100 dönümlük sınırın her mahalle için ayrı ayrı gözetilmesinin gerekeceği-

Taraflar arasındaki  “tespite itiraz” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Afyonkarahisar Kadastro Mahkemesi’nce  davanın kabulüne  dair verilen 23.05.2011 Tarih, 18-6 sayılı  kararın incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından istenilmesi üz ...