El atmanın önlenmesi ve yıkım davasında, mahkemece, 3 kişilik uzman bilirkişi kurulu aracılığı ile çekişmeli taşınmazda keşif yapılarak hassas aletlerle ölçüm yapılması, dava konusu edilen alanların, hangi parsel içinde kaldıkları, alanlarının ne olduğunun tespiti ile, gerektiğinde taraf tanıkları da dinlenilmek suretiyle tecavüze konu yapıların kimin tarafından yapıldığının duraksamaya yer vermeyecek şekilde saptanarak, sonucuna göre karar verilmesinin gerekeceği-

Taraflar arasındaki “El atmanın önlenmesi ve yıkım ” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Manavgat Asliye 2.Hukuk Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 09.10.2008 gün ve 2007/469 E., 2008/576 K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekiller ...