Tüketici kredisinden (ve banka kredi kartı kullanımından) kaynaklanan uyaşmalzıklara tüketici mahkemesinde bakılacağı–

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 1. maddesine göre: «Bu kanunun amacı ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin e ...