HACZİ KABİL OLMAYAN MAL VE HAKLAR (İİK. mad. 82)

Özel Hastane Ruhsatı”, Başlı Başına Ekonomik Bir Değere Sahip midir? Bu Ruhsat, Hastane Binasından (ve Teçhizatından) Bağımsız Olarak İcra Dairesince Haczedilip Satılabilir mi?


Genel Olarak Haczedilebilen ve Haczedilemeyen Mal ve Haklar:

Hukukumuzda “k ı s m e n  haczedilemeyen mal ve haklar” İİK.’nun 83. maddesinde ...

  • E- UYAR KİTAP YAZILIM VE İNTERNET TİC. LTD. ŞTİ.
    Cumhuriyet Blv. Bulvar İşhanı No:109/702 Pasaport İZMİR
    Tel: 0 232 425 21 03 - 0 232 446 11 12 / Gsm: 0 530 583 86 67 / Faks: 0 232 441 80 49