22. HD. 27.02.2019 T. E: 2016/6712, K: 4442-

Davacı İsteminin Özeti:Davacı vekili, müvekkilinin davalılardan Bimeks Mağazaları'nın Sivas'ta açtığı mağazanın yöneticisi olarak çalıştığını, işveren tarafından iş akdinin 27.03.2013 tarihli noter ihbarnamesi ile sonlandırıldığını, uzun-belirli süre ...