Sigorta poliçesi genel şartlarına göre kaza ve hasar sürücünün, alkolün etkisi altında bulunmasından ileri gelmiş olması durumunda teminat dışı kalır; ancak sırf sürücünün alkollü olması hasarın teminat dışı kalmasını gerektirmez, mahkemenin, nöroloji uzmanı hekim, trafik uzmanı ve hukukçudan oluşacak bilirkişi heyetine inceleme yaptırarak sonucuna göre karar vermesinin gerekeceği-

Taraflar arasındaki "tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Samsun 4.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 19.11.1997 gün ve 1996/700 E - 1997/592 K.sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzer ...