MK.89 uyarınca açılan «derneğin feshi» davalarında, C. savcısının “davacı” sıfatıyla duruşmada hazır bulundurulmasına gerek bulunmadığı–

YARGITAY İKİNCİ HUKUK DAİRESİ KARARI: Görevlerinden birisi de, kamu düzen ve yararını koruyup sağlamak olan devlet, bunu gerçekleştirmek için C. Savcılığı teşkilatını kurmuş, böylece mahkemelerde amme namına söz sahibi birinin bulunmasını uygun bulmu ...
Aynı doğrultuda