Davacı ile davalı Dati D.ciler Ataköy Turizm ve İnş. A.Ş. arasında akdedilen anonim şirket hisse devir sözleşmesi kapsamında 2004 yılı karının davacıya ait olduğu iddiasına dayalı alacak istemi-

Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 29.05.2015 tarih ve 2014/1771-2015/485 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi asıl davada davalı-birleşen davada davacı Ataköy Turizm Tesisleri Ve Tic. A.Ş vekili il ...