Uyuşmazlık ve Hukuki NitelendirmeBozmanın mahiyeti ve kapsamına göre uyuşmazlık; Bölge Adliye Mahkemesince bozma ilâmına uyularak yapılan yargılama neticesinde, bozmaya uygun olarak verilen kararda istinaf başvurusunun esastan reddine karar verip verilemeyeceğine ilişkindir...

I. DAVADavacı vekili dava dilekçesinde; davacının alt işveren işçisi veri giriş personeli olarak çalışırken 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sürekli işçi kadrosuna geçirildiğini, geçiş sırasında asgari ücretin %26 fazlası ücret alırken Çalışma ...