Davalı yüklenicinin inşaa ettiği binanın bir bağımsız bölümüne isabet eden arsa payını davacıya sattığı, söz konu bağımsız bölümün mesken niteliğinde olduğu, 6502 sayılı yasada tanımlandığı şekilde davalı/yüklenicinin satıcı, davacı/alıcının da tüketici olduğu anlaşıldığından Tüketici Mahkemesi' nin görevli olduğu-

Davacı; dava dışı arsa sahibi A. Z. ile davalı yüklenici K. Z. arasında 17.12.1997 tarihinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, davalı yüklenicinin sözleşmeye göre kendi payına düşen bağımsız bölümlerden bir kısmını başka kişilere sattığı ...