6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 109 maddesinin 3. fıkrasında dava açılırken, talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hâli dışında, kısmi dava açılmasının, talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmeyeceği düzenlenmiş olup; bu yasal düzenleme karşısında mahkemenin fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmaması sebebiyle ıslah yapılamayacağına yönelik değerlendirmesinin herhangi bir geçerliliğinin bulunmadığından, davacının dava dilekçesinin kısmen ıslahı yoluyla fazla talepte bulunamayacağına dair mahkeme kararının yerinde olmadığı-

Davacı İsteminin Özeti: Davalı vekili, davacının 01/01/1989-30/09/2011 tarihleri arasında davalıya ait işyerinde çalıştığını, işyerinde 01/01/2009-31/12/2009 tarihlerinde arasında yürürlükte olan toplu iş sözleşmesinden yararlandığını, ancak toplu ...