22. HD. 07.03.2016 T. E: 5047, K: 6577-

Davacı İsteminin Özeti:Davacı, temsilcisi olduğu sendikanın dava dışı alt işveren şirket tarafından hizmet alımı ihalesi yoluyla faaliyet gösterilen A. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalamak üzere ...