Kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti ve prim alacaklarının ödetilmesine-

A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı; davalı işyerinde 01.11.2007 tarihinden itibaren süpervizör olarak çalıştığını, son aldığı net maaşın 1.850 TL olduğunu, aylık 250 TL yemek, 130 TL yol ücretinin olduğunu, Davacıya...yaptırıldığını, bir aylık maaşını ...