Kasko sigorta poliçesi gereği tazminat istemi-

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen22/12/2021 Çarşamba günü davacı vekili Av. Oğulcan Kesedağ geldi, davalı ad ...