Mevcut doğum tarihinin gerçeği yansıtmadığı gözetilerek doğum tarihinin diğer kayıtlarla çelişki yaratmayacak ve tıbbi bulgulara dayalı Fatsa Devlet Hastanesi Baştabipliğince düzenlenen kurul raporuna uygun şekilde düzeltilmesine karar verilmesi gerekeceği-

Dava dilekçesinde davacılar, velayetleri altındaki çocukları S.'in nüfus kayıtlarında 01.01.1991 yazılı doğum tarihinin 1.1.1989 olarak düzeltilmesini istemişlerdir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. ...