Şikayetçinin (vekilinin) duruşmaya gelmemesi nedeniyle -İİK. 349/V uyarınca- verilen "düşme kararı"nı, C. Savcılarının temyiz edemeyeceği–

 İcra ceza davalarında tarafların ve davanın özelliği gözönünde bulundurularak C. Savcısının davaya katılmasının kamu yararı ile sınırlandırılması zorunludur. Özellikle şikayetçi ve şahsi davacının kişisel haklarına ilişkin olup, kamu yararına ilgile ...
Aynı doğrultuda