11. HD. 03.10.2016 T. E: 9334, K: 7701-

Taraflar arasında görülen davada Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 14/04/2016 tarih ve 2015/851-2016/234 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış o ...