Takip konusu bonodaki imzanın –iddia edildiği gibi- başka bir belgeden kesilerek oluşturulmuş olup olmadığının bilirkişi incelemesi yaptırılarak, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceği-

Alacaklı tarafından mirasçılar aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte; bir kısım mirasçılar vekili Av. A. H. Y., süresinde icra mahkemesine verdiği itiraz dilekçesinde; murisin imzasına itirazın yanında, senette murise ...