Taraflar arasındaki birleşen genel kurul kararının iptali davası-

Taraflar arasındaki birleşen genel kurul kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı ve katılanlar vekili ile kayyım tara ...