Muamele merkezinde değişiklik yapılmadığı sürece iflas davasının ticaret sicilinde kayıtlı muamele merkezinde açılması gerekeceği—

Davacı vekili, «davalının müvekkili şirketten aldığı malların bedelini ödemediğini, iflas yoluyla takibe itiraz ettiğini, yetkiye ve borca itirazın haksız olduğunu» ileri sürerek «davalının iflasına karar verilmesini» talep ve dava etmiştir. Daval ...