Ücretin içinde fazla mesai ücreti kabul edildiğinde davacının yılda 270, ayda 22 ve haftalık ise 5,2 saat fazla çalışması dışında kalan fazla çalışmasının hesaplanarak hüküm altına alınması gerektiği-

A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı, davalı işverenin ...'deki işyerinde 28/06/2013-09/11/2014 tarihleri arasında mobil vinç operatörü olarak 1.500,00 Euro net maaşla çalıştığını, kalacak yer ve 3 öğün yemek verildiğini, iş akdinin işveren tarafından ...