Taraflar arasında belirli süreli iş sözleşmenin yapılmasını gerektirecek objektif sebepler bulunmadığından iş ilişkisinin belirsiz süreli iş sözleşmesine dayandığı, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin bakiye süre ücretine hak kazanması söz konusu olmayacağından bakiye süre ücreti talebinin reddi gerektiği- Davacının fazla çalışma alacağı, tanık beyanı esas alınarak hesaplandığından davacının hastalık, izin, mazeret gibi sebeplerle işe devam edemediği günler olabileceği de dikkate alınarak fazla çalışma alacağından uygun bir indirim yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiği- 

Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirkette 01.11.2010-05.08.2011 tarihleri arasında çalıştığını, iş sözleşmesinin 08.09.2011 tarihinde bittiğini, davacıya 05.08.2011 tarihinde ihtarname gönderilerek iş sözleşmesinin 4857 s ...