Kısmi olarak açılan davada hüküm altına alınan ilave tediye ücretinin kısmi olarak istenen miktarı dışlandığında kalan kısmında ıslah tarihine göre geriye beş yıllık süre dikkate alındığında bu süre dışında kalan miktarların zamanaşımına uğradığı-

A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili özetle, davacının 15.04.2008-30.03.2014 tarihleri arasında Mersin İl Özel İdaresi bünyesinde kamyon şoförü olarak çalıştığını, temizlik ihalesini alan taşaron firmada işe alınmasına rağmen il özel idaresini ...