İki taşınmazı birbirinden ayıran sınırın, her iki taşınmaz malikinin ortak mülkiyetinde bulunduğundan, taşınmaz maliklerinden birisinin, bu sınırın bir kısmını -diğer malikin onayını almadan- kendi taşınmazına dahil edecek şekilde, sınırda çit çekemeyeceği-
Taraflardan biri diğer tarafın kasıtlı aldatmasıyla sözleşme yapmaya yöneltilmişse yanılma (hata) esaslı olmasa bile aldatılan taraf için sözleşmenin bağlayıcı sayılamayacağı-
Yoksulluk nafakasının kaldırılması talebine-
9. HD. 19.06.2018 T. E: 2017/8545, K: 13210-
Bağıştan rücu hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil ile el atmanın önlenmesi ve ecrimisil istekleri-
Geçit hakkı verilmesiyle genel yola bağlantısı olmayan veya yolu bulunsa bile bu yol ile ihtiyacı karşılanamayan taşınmazın genel yolla kesintisiz bağlantısı sağlanması gerekeceği-
MK. 360’ın MK. 361 ile birlikte yorumlanması gerekeceği -
Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hakimin, eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri almasının gerekeceği-
3. HD. 11.04.2016 T. E: 4619, K: 5479-
Tarafların sosyal ve ekonomik durumları, sağlık memuru davalının gelir düzeyi ile birlikte yaşarken davalının eşine sağlamış olduğu yaşama standardı nazara alınarak; ev hanımı olan davacının geçimi için gerekli, davalının geliri ile de orantılı olacak şekilde, hakkaniyet ilkesi de gözetilerek daha uygun bir nafakaya hükmedilmesi gerekirken, davacı kadının ihtiyaçları ve davalının geliri ile uygun olmayacak şekilde az nafakaya (200 TL.) hükmedilmesinin isabetsiz olduğu-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.