Davalı kiracının, kira süresi sona ermeden, kira sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip taşınmazı tahliye ettiği, sözleşmenin özel şartlar 8. maddesindeki düzenleme ile kiracıya sözleşme sonu ile sınırlı olmaksızın herhangi bir zamanda bir ay önceden yapacağı feshi ihbarla sözleşmeyi sona erdirme hakkı tanındığından, davacı zararının tahliye tarihinden itibaren bir aylık kira alacağına hükmedilmesi gerektiği-
Kira alacağının ve hor kullanma tazminatının tahsili istemi-
Kiraya veren davacının açtığı ödenmeyen kira bedeli ile erken tahliyeden kaynaklanan makul kira bedeli ve hor kullanma nedeni ile meydana gelen hasarların eski hale getirme bedelinin tahsili istemi-
Taraflar arasında geçerli olan sözleşme 08/09/2010 imza tarihli 01/10/2010 başlangıç tarihli 5 yıl süreli kira sözleşmesi olup sözleşmenin kiralananın durumu başlıklı bölümün 2 maddesinde “Kiracının Kiralayana 2 ay önceden yazılı olarak bildirimle Kira sözleşmesinin sona ereceğini taraflar beyan, kabul ve taahhüt ederler.” şeklindeki fesih şartının geçerli olup tarafları bağlayacağı-
Taraflar arasındaki uyuşmazlığın kira ilişkisinden kaynaklandığı, dava, 02/05/2014 tarihinde açılmış olup dava tarihinde yürürlükte olan HMK.nın 4/1-a maddesi gereğince görevli mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu, mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekeceği-
Hor kullanım tazminatının tahsili amacı ile başlatılan icra takibine itirazın iptali istemi-
Kira sözleşmesindeki özel düzenleme ile kiracıya sözleşme sonu ile sınırlı olmaksızın üç ay önceden tek taraflı feshi ihbarla kira sözleşmesini sona erdirme hakkı tanındığına göre, yeniden kiraya verme süresinin üç ay ile sınırlandırıldığı, bu nedenle kiracı kira süresi sona ermeden kira sözleşmesini tek taraflı feshederek kiralananı tahliye ettiğinde, davacı zararının, tahliye tarihinden itibaren davacının isteyebileceği makul süre kira parasının üç ayla sınırlı olduğu kabul edilerek hüküm kurulması gerektiği-
İtirazın İptali - Alacak-
Hor kullanma tazminatı ve eski hale getirme bedeli istemi-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.