Trafik kazası nedeni ile dava dışı üçüncü kişiye ödenen tazminatın rücuen tahsili istemi için başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptaline-
Trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemine ilişkin davada, aktüer hesabında muris küçüğün askerlik süresi/dönemi içerisinde gelir elde edip edemeyeceği gibi hususlar yönünden bir değerlendirme yapılması gerekirken askerlik süresi değerlendirilmeksizin hazırlanan aktüer hesabına göre, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulmasının hatalı olduğu-
Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar sebebiyle maddi tazminat istemi-
Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeni ile maddi tazminat istemi-
Trafik kazası nedeniyle oluşan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat talebine-
Trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemi-
Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle işgöremezlik tazminatı ve manevi tazminat istemi-
Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemi-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.