2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE
                            İZMİR
         Dos. No: 2015/3416

Alacaklı.................. ...