Kira ilişkisinden kaynaklı tazminat istemi- Garanti sözleşmesinin geçerliliği-

Başka adlar altında yapılan sözleşmelere de kefalet hükümlerinin uygulanacağı- Kefaletin şekline, kefil olma ehliyetine ve eşin rızasına ilişkin hükümlerin garantöre de uygulanacağı (TBK. 603)-