Bilirkişi raporu- UYAP sisteminde taralı olması- Tebliğ-

Bilirkişi raporlarının UYAP sisteminde taralı olması durumunda taraflara tebliğ edilmeyeceğine dair bir hüküm bulunmadığı- Bilirkişi raporlarının taraflara tebliğ edilmesinin hukuki dinlenilme hakkının gereği olduğu- Davalı vekiline ek rapor tebliğ edilmeden rapora yönelik bilgi sahibi olma ve açıklama haklarını kısıtlar biçimde karar verilmiş olmasının yerinde görülmediği-

Davacı vekili dava dilekçesinde; davacı ve davalıların murisi ...'ın iki farklı eşten iki çocuğunun olduğunu, bunlardan birinin davalı ..., diğerinin ise davacının babası ... olduğunu; ancak kök muris ...'ın veraset belgesinde . ..'in mirasçı olarak yer almadığını belirterek Acıpayam Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/1020 Esas ve 2012/1073 Karar sayılı R.Ç'a ait veraset belgesinin iptalini, yeniden veraset belgesinin düzenlenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Devamı için tıklayınız…