Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında korunma kararı- Görevli mahkeme- Çocuk mahkemeleri-

5395 s. K.'nun yürürlüğe girmesiyle, 2828 s. K. uyarınca; korunmaya muhtaç çocuklar hakkında korunma kararı alma ve koşullarının varlığı halinde bu kararı kaldırma görevi çocuk mahkemelerinin görevi kapsamına alındığı, Kocaeli'de çocuk mahkemesi bulunmadığı ve ancak; görevin kamu düzenine ilişkin olup, her aşamada mahkemece kendiliğinden dikkate alınması gerektiği, gerçekleşen bu durum karşısında, dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi yönünden bir karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerektiği-